Dag: 15. februar 2017

Ungdata-undersøkelsen 2017

I det vedlagte skrivet finner du informasjon om undersøkelsen Ungdata 2017. Vi håper at så mange som mulig av våre elever deltar i den frivillige undersøkelsen for å gi oss mer kunnskap om hvordan det er å vokse opp i kommunen vår. Trykk på bildet for å åpne vedlegget  

Les mer