Ansatte

Kontaktlærer 1. trinn  Britt Kari Glienke 93004542
Kontaktlærer 2. trinn  Line Slevikmoen 93004542
Kontaktlærer 3. trinn  Jorunn Remmen og Mariann Solli 93004542
Kontaktlærer 4. trinn  Siri Tveiten 93004542
Kontaktlærer 5. trinn  Line Nilsen 93004542
Kontaktlærer 6. trinn  Terje Kleven 93004542
Kontaktlærer 7. trinn  Marit Moen Grimelid 93004542
Kontaktlærer 8I. trinn  Torgeir Solstad 93004542
Kontaktlærer 8II. trinn  Georg Trommald 93004542
Kontaktlærer 9. trinn  Lise Kristensen og Linda Aaskjær 93004542
Kontaktlærer 10. trinn  Ingar Hovden 93004542
Faglærer  Linn Tveiten Eken 93004542
Faglærer  Stine Tveiten Eken 93004542
Faglærer  Even Grimelid 93004542
Faglærer  Åse Kvernmo 93004542
Faglærer  Kjersti Nyhus 93004542
Faglærer  Elisabeth Ruud Nøkleby 93004542
Faglærer  Åsne Rogstad 93004542
Faglærer  Wenche Kristin Stølevik 93004542
Faglærer  Bente Ødegård 93004542
Språkassistent  Amani Altos 93004542
Assistent  Geir Olander 93004542
Assistent  Tom Raaen 92010193
Assistent  Gry Stenberg 93003150
Assistent  Signe Louise Ødegård 93004542
Rektor  Odd Henning Bentsen 99387151
Inspektør  Hanne Tuft 45412418
Rådgiver  Linda Aaskjær 45410672
Sekretær  Ingun Synøve Olstad Flå 45411113
IKT Systemansvarlig  Kim Andre Andersen 41426852
Daglig leder SFO  Bente Hansen 91162470
Assistent SFO  Gjertrud Trommald Glesne 91162470
Renholder  Anne Helene Dalen 45417556
Renholder  Ann Sissel Finnevolden 45417556