FAU Barneskolen

Leder:
Raymond Nilsen

Nestleder:
Berit Nordby

Kasserer:
Ingunn Svartås

Sekretær:
Lise Kristensen

Repr til rusforebyggende utvalg:
Marit Christin Skinnes

Pepr til SU: