FAU Ungdomsskolen

Leder:
Vidar Fossum

Nestleder:
Kristin Øverli

Kasserer:
Siril Golberg

Sekretær:
Mona Irene B.Olsen

Styremedlem:

Repr. til rusforebyggende utvalg:
Inger Merethe Bjerkerud

Repr. Til SU: