Innkalling SU

Åse Marit Hovden (FAU b),
Vidar Fossum (FAUu),
Anne Dalen (Andre ansatte)
Line Slevikmoen (Lærere),
Lise Kristensen (Lærere),
Mariann Hovden (pol.rerpr),
Stepan Ermilov (leder E. rådet)
Helene Øverby (E. rådet),
Odd Henning Bentsen (rektor)

Møte i samarbeidsutvalget Krøderen skole

Torsdag 23. nov. kl.17.30

  • Forslag til budsjett for Krøderen skole
  • Revidert årsplan for SU
  • Noen res. fra Nasjonale prøver og kartleggeren; klassenivå.
  • Foreløpig utkast til ny plan for «Plan for godt elevmiljø ved Krøderen skole.»
  • om læringsmiljøprosjektet; foresattes involvering
  • Begge skoler er nå re skolert på programmet «Mitt valg». Hvordan involvere foresatte?
  • Oppdatering på skoleutbyggingssaken; dersom arkitekten har kommet med nye innspill.
  • Ev.

 

Odd Henning