SFO

Fordeling av plasser og betalingssatser (gjeldende fra 1.1.2017):

1/4 plass inntil 5 timer/uke og prisen er 770 kroner.

1/2 plass inntil 10 timer/uke  og prisen er 1545 kroner.

3/4 plass inntil 15 timer/uke og prisen er 2320 kroner.

1/1 plass over 16 timer/uke og prisen er 3080 kroner.

Søskenmoderasjon: 30 % for første, 50 % for de neste. Moderasjonen gis til det barnet med minst plass.

Enkeltdager: 340 kr for hel dag og 175 kr for halv dag.