SFO

SFO

Fordeling av plasser og betalingssatser (gjeldende fra 1.1.2017):

1/4 plass inntil 5 timer/uke og prisen er 755 kroner.

1/2 plass inntil 10 timer/uke og prisen er 1505 kroner.

3/4 plass inntil 15 timer/uke og prisen er 2265 kroner.

1/1 plass over 16 timer/uke og prisen er 3010 kroner.

Søskenmoderasjon: 30 % for første, 50 % for de neste. Moderasjonen gis til det barnet med minst plass.

Enkeltdager: 330 kr for hel dag og 170 kr for halv dag.

Søknadsfrist: 1. mars hvert år

Kontaktperson:
Mari Waaler
Tlf: 91162470
Epost: mari.waaler@krodsherad.kommune.no