Skolemiljøutvalg

Leder: Åse Marit Hovden

Nestleder: Vidar Fossum

Sekretær: Odd Henning Bentsen

Politisk valgt repr.: Marianne Hovden

Repr.fra de ansatte: Anne Dalen

Repr.fra ped.ansatte: Torgeir Solstad

Elev repr.: Tomine E Olsen, Helene Øverli