Sykling til skolen

Nye regler for sykling til skolen.

Frem til nå har det vært opp til skolen å avgjøre om elevene skal få sykle på skoleveien. Fra og med 20. august 2015 er det opp til foreldrene om elever skal få sykle til skolen eller ikke

Tidligere år har vi på Krøderen skole i samråd med FAU bestemt at elevene våre kan sykle til skolen fra og med 5.trinn.

Det er nå opp til foreldre å avgjøre om elevene skal få sykle på skoleveien, dersom foreldrene anser dette som trygt. Skolen anbefaler foreldre om å forsikre seg om at skoleveien er sikker, samt at elevene er trafikk trygge nok til at de kan sykle alene til skolen.

Krøderen skole oppfordrer foreldre til å utvise aktsomhet i trafikken, både med tanke på gående og syklende elever på skoleveien. Det er i tillegg viktig at foreldre påser at elevene bruker hjelm dersom de sykler til skolen, men også dersom elevene bruker rullebrett og/eller sparkehjul.

Trygg trafikk anbefaler generelt at barna er 10-12 år før de beveger seg i trafikken på sykkel (se lenke) og Foreldrerådet i grunnopplæringen er kritiske til den nye ordningen, men ifølge Stortingets transportkomité er folkehelseprinsippet en viktig grunn for endringen. Flere elever bør gå eller sykle for å komme seg til skolen, fremfor å bli kjørt av foreldrene.

Etter at byggefeltet i Byåsen ble bygget ut og ny barnehage ble bygget, har trafikkmengden i skolens nærområde økt betydelig.  Vi anbefaler derfor foreldrene om å øve sykle sammen med barna også inn på skolens område.
Foreldrerådet vil gjøre henvendelser til Krødsherad kommune om å arbeide for at barnas skolevei blir tryggere for syklister.

Det er ingen endringer i regelverket om ulykkesforsikring. Kommunens forsikring gjelder fortsatt.

Lenker:

http://www.tryggtrafikk.no/nyheter/2848-2/

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-08-20-974

Therese Myrhaug                                                     Odd Henning Bentsen
Leder FAU barneskole                                               Rektor