Grunnskolepoeng

10.klasse elevene som gikk ut av Krøderen skole våren 2018, oppnådde et snitt på grunnnskolepoeng lik 4.2.

Tallet er et snitt av alle elevers standpunkt- og eksamenskarakterer.

Vi som jobber på skolen er veldig godt fornøyd med resultatet, og stolte av elevene som presterte så bra!