Skolen er stengt

I samsvar med myndighetenes bestemmelser er også vår skole stengt. For videre informasjon viser vi til kommunen sine hjemmesider.