Ansatte

Kontaktlærer 1. trinn
 Randi Raaen
93004542
Kontaktlærer 2. trinn
 Karianne Kleven
93004542
Kontaktlærer 3. trinn
 Britt Kari Glienke og Elisabeth R.Nøkleby
93004542
Kontaktlærer 4. trinn
 Line Slevikmoen
93004542
Kontaktlærer 5. trinn
 Jorunn Remmen og Ingar Hovden
93004542
Kontaktlærer 6. trinn
 Siri Tveiten
93004542
Kontaktlærer 7. trinn
 Line Nilsen
93004542
Kontaktlærer 8. trinn
 Lise Kristensen og Linda Aaskjær
93004542
Kontaktlærer 9. trinn
 Linn Tveiten Eken
93004542
Kontaktlærer 10 I. trinn
 Torgeir Solstad
93004542
Kontaktlærer 10 II. trinn
 Georg Trommald
93004542
Faglærer
 Stine Tveiten Eken
93004542
Faglærer
 Even Grimelid
93004542
Faglærer
 Åse Kvernmo
93004542
Faglærer
 Kjersti Nyhus
93004542
Faglærer
 Wenche Kristin Stølevik
93004542
Faglærer
 Bente Ødegård
93004542
Språkassistent
 Belaid Ikejder
93004542
Språkassistent
 Amani Altos
93004542
Assistent
 Geir Olander
93004542
Assistent
 Tom Raaen
92010193
Assistent
 Gry Stenberg
93003150
Assistent
 Signe Louise Ødegård
93004542
Rektor
 Odd Henning Bentsen
99387151
Inspektør
 Hanne Tuft
45412418
Rådgiver
 Linda Aaskjær
45410672
Sekretær
 Ingun Synøve Olstad Flå
45411113
IKT Ansvarlig
 Kim Andre Andersen
41426852
Daglig leder SFO
 Mari Waaler
91162470
Assistent SFO
 Gjertrud Trommald Glesne
91162470
Renholder
 Anne Helene Dalen
45417556
Renholder
 Ann Sissel Finnevolden
45417556