SU referat 22.11.16

Åse Marit Hovden (ny leder skolemiljøutvalg + nestleder SU)

Vidar Fossum (ny leder SU + ny nestleder skolemiljøutvalg)

Marianne Hovden (politisk valgt representant SU)

Tomine Olsen (leder elevråd)

Helene Øverli (nestleder elevråd)

Anne Dalen (repr. andre ansatte)

Line Slevikmoen (repr. lærere)forfall. Line Nilsen møtte som vara.

Lise Kristensen (repr. lærere)

Odd Henning Bentsen (sekretær)

 

Ref. møte i samarbeidsutvalget Krøderen skole (SU), mandag 22.11. 2016.

  1. I referat fra forrige møte er følgende linje ført på i sak 3: I møte understreket elevrepresentantene følgende 3 punkter som viktige i denne debatten: Skolemiljø, trivsel og skolens innhold.
  2. Budsjett g skolens innhold. ( følgende linje ført på i sak 3::
    1. Engangsbøker kan man spare på; særlig på mellomtrinnet.
    2. SU ønsker å sende brev til politikerne om bruken av eiendomsskatten. SU vil understreke viktigheten av tidlig innsats.
  3. Skolene i Krødsherad framover. SU valgte Åse Marit som sin representant i referansegruppa. SU er så langt fornøyd med prosessen.  Saken tas opp igjen for å inkludere flere i utvelgesesprosessen.
  4. Heftene gjennomgås på neste møte. Alle bør være forberedt ved å ha bladd i heftene.
  5. Neste møtedato onsdag 25. januar kl. 1800.

 

Odd Henning Bentsen

Sekretær SU